Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับเอเจนซี่โฆษณาเพื่อพัฒนาพันธมิตรทางการตลาด

   

 • ประสานงานเครื่องมือทางการตลาดกับองค์กรและธุรกิจและหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

   

 • รับข้อมูลล่าสุดและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิธีใช้โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • อังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นอย่างดี
 • เขาสามารถทำวิทยุและโทรทัศน์ได้

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • สร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ Account Executive Art Director และทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

   

 • จัดทำเนื้อหาโฆษณาและสื่อต่างๆ รวมถึงแคตตาล็อกหรือโบรชัวร์ เพื่อให้การตลาดและการส่งเสริมการขายถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

   

 • ทบทวนเนื้อหาก่อนลงรูปทำการบ้าน

   

 • ตั้งค่าโฆษณาเสียงสำหรับใช้ในร้าน

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • คุณมีวุฒิวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อย
 • คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีและมีทักษะในการร่วมมือที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงประเด็น และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office/Photoshop ได้ดี
 • ความรู้และประสบการณ์ HTML/CSS/Javascript
 • ประสบการณ์ WordPress จะเป็นโบนัสเพิ่มเติม

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ Web Application ด้วย HTML/CSS/Javascript

2. สร้างแผนภาพขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดของขั้นตอนการทำงาน และถูกต้องตามทฤษฎี

3. การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

4. ออกแบบโลโก้/โปสเตอร์ และตัดต่อวิดีโอใน Photoshop

5.จัดทำคู่มือระบบหลังติดตั้งระบบ

 

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา Digital Marketing, Marketing, Information Technology Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing Media Management ในรูปแบบต่างๆ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • ลองดูข้อมูลการตลาด โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook, Twitter หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ
 • เชี่ยวชาญเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Optimize เป็นต้น
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (คะแนน TOEIC 600)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ วิเคราะห์ วางแผนและจัดการการตลาดดิจิทัลหรือการสื่อสารการตลาดออนไลน์และช่องทางการตลาดผู้ชม เพิ่มความตระหนักและการใช้บริการ Life Roster และ LIVEx อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์ม LiVE และบริการ LIVEx
 • พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ เช่น Twitter, Tik Tok